Charakterystyka fundacji

Charakterystyka fundacji Findacja jest organizacją pozarządową posiadającą kapitał przeznaczony na określony cel. Fundacja zakładana jest dla celów społecznie i gospodarczo użytecznych, do których należy między innymi: ochrona zdrowia ludności, rozwój gospodarki read...

Wolontariusz - kto to taki?

Wolontariusz – kto to taki? Każdy może ofiarować swoją pomoc i umiejętności deklarując  pisemnie jaki czas pracy i jaki rodzaj pomocy może wolontariusz zaproponować a fundacja zaplanuje wspólnie z wolontariuszem najdogodniejszą formę i czas współpracy w formie read...

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Z przepisów wynika, że stowarzyszenie jest rodzajem zrzeszenia, które wyróżniają takie cechy jak: trwałoś, dobrowolność, samorządność, niezarobkowe cele. W najszerszym read...

Rodzaje organizacji

Rodzaje organizacji Typy organizacji pozarządowych wydzielonych ze względu na profil działalności: organizacje samopomocy – ich głównym celem jest prowadzenie działalności a rzecz swoich członków, np. organizacja emerytów firmy X w miejscowości Y; organizacje read...

Organizacje pozarzadowe

Organizacje pozarządowe Współcześnie coraz częściej spotykamy się z pojęciem organizacja pozarządowa. Sam termin organizacja najogólniej można rozumieć jako jakąkolwiek wyodrębnioną read...

Zasady dzialania organizacji pozarzadowych

Zasady działania organizacji pozarzadowych Związki (organizacje), które kwalifikowane są do trzeciego sektora funkcjonują w oparciu o pewne zasady. Zasady działalności tych organizacji powinny normować przepisy prawa oraz swoisty kodeks etyczny. Organizacje pozarządowe read...