Fundacja

Fundacja jest bardzo starą instytucją prawną, kształtującą się od czasów średniowiecza, której głównym celem była organizacja wielu zadań niegospodarczych w dziedzinach dobroczynności, nauki, kultury. Ówcześnie fundacja funkcjonowała jako darowizna ze zleceniem, z czasem pojawiła się jako autonomiczne pojęcie charakteryzujące odrębną jednostkę organizacyjną. Encyklopedyczna definicja fundacji zakłada, że jest to instytucja prawna powołana dla realizacji celów społecznych lub gospodarczo - użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami państwa, w szczególności w sferze ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, serwis komputerów wejherowo opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Na przeciągu kilku ostatnich lat popularne w Polsce stało się zakładanie fundacji.

Na ich powstawanie ma wpływ m.in. postępujący rozwój inicjatyw obywatelskich, który wiąże się z procesem demokratyzacji stosunków społecznych, przejmowanie inicjatywy w dziedzinach, które wcześniej były zastrzeżone dla organów państwa. Państwo głównie z powodów finansowych ograniczyło swoją aktywność w niektórych dziedzinach np. kultury, oświaty, ochrony zdrowia, nauki. Kolejnym czynnikiem było ustanowienie przepisów prawnych umożliwiających zakładanie i działalność fundacji.

Artykuł dzięki:

Related Posts