Organizacje w Polsce

Ludzie już od pradawnych czasów odczuwali potrzebę zrzeszania się w różne ugrupowania. Pierwsze rejestrowane ugrupowania były już znane starożytnym cywilizacjom. Jednak te podobne do dzisiejszych to wymysł średniowiecznych. W państwach zachodnich organizacje pozarządowe funkcjonują już od dawna. W Polsce zaczęły powstawać w tym samym czasie co w Europie Zachodniej jednak były one nielegalne, podobnie jak w pozostałych państwach socjalistycznych.

Przemiany społeczno – gospodarcze w naszym kraju miały znaczący wpływ na trzeci sektor – czyli organizacje pozarządowe. Pojawiły się nowe uregulowanie prawne, które pozwalają określać zasady funkcjonowania organizacji obywatelskich w Polsce, jak również możliwości ich finansowania. W Polsce renesans organizacji pozarządowych dostrzegamy od 1989 roku ponieważ od tego czasu rozpoczął się proces transformacji ustrojowej, a co za tym idzie zmian w świadomości i mentalności obywateli polskich. Obecnie dla większości organizacji pozarządowych historia działalności zaczyna się od początku, a pozostałe kontynuują poprzednie prace, rozpoczęt e jeszcze przed wymuszonym zawieszeniem funkcjonowania.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: https://www.agbud.com/

Related Posts