Organizacje „non profit”

Organizacje „non-profit” – to sektor niedochodowy. Określa je przede wszystkim trwała forma organizacyjna, strukturalna niezależność od władz publicznych, aktywność nie nastawiona na zysk (gdzie nadwyżki przychodów nad wydatkami – jeśli takie epic pro się pojawią – mogą zostać wykorzystane tylko na cele statutowe), jak również dobrowolność (dobrowolne członkowstwo i praca społeczna).

profit w Polsce wchodzą następujące typy:

stowarzyszenia, w tym: stowarzyszenia społeczno – kulturalne, stowarzyszenia kultury fizycznej, ochotnicza straż tłumaczenia umów o pracę pożarna, zakłady doskonalenia zawodowego mające status stowarzyszeń;

fundacje, związki zawodowe, partie polityczne, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, a wyjątek stanowią organizacje, w których członkowstwo jest obligatoryjne np. izby lekarskie, rady adwokackie;

inne świeckie organizacje społeczne, działające na mocy odrębnych przepisów (tu np.

Polski Czerwony Krzyż, koła łowieckie, komitety rodzicielskie i rady rodziców, komitety społeczne); jednostki kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność świecką.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: instalacje gazowe lpg Gniezno

Related Posts