Tworzenie stowarzyszeń

Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Komitet założycielski zobowiązany jest do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację wraz ze statutem, listą https://meteor-recykling.pl/oferta/metale-kolorowe/ założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Co istotne, komitet założycielski nie jest aparat tlenowy organem stowarzyszenia. Ma on doprowadzić do powstania stowarzyszenia i przestaje istnieć po jego utworzeniu. Nie oznacza to, że 2 osoby go tworzące nie mogą później należeć do organu stowarzyszenia, na przykład zarządu. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego .

Tego rodzaju wpis jest wolny od opłat sądowych.

Artykuł dzięki:

Related Posts