Rodzaje organizacji

Typy organizacji pozarządowych wydzielonych ze względu na profil działalności:

organizacje samopomocy – ich głównym celem jest prowadzenie działalności a rzecz swoich członków, np. organizacja emerytów firmy X w miejscowości Y;

organizacje opiekuńcze - świadczą usługi dla wszystkich, którzy tego potrzebują bądź tylko dla wybranych kategorii jednostek, np. organizacja opieki nad dziećmi głuchymi;

organizacje przedstawicielskie - przeważnie reprezentują interesy określonej społeczności, np. społeczny komitet mieszkańców;

organizacje mniejszości - reprezentują interesy grup mniejszości np. religijnych, wyznaniowych, narodowościowych;

organizacje tworzone ad hoc - powstają dla przeprowadzenia pewnych akcji;

organizacje hobbystyczno-rekreacyjne – reprezentują grupy osób zainteresowanych określoną sferą działalności, np.

organizacja filatelistyczna;

organizacje zadaniowe - zazwyczaj wykonują określone zadania zlecone przez władze, np. organizacja zajmująca się ochroną parku;

organizacje „tradycyjne” - o szerokiej formule działalności oraz osób, na rzecz których działają.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: Psychoterapia humanistyczna Rybnik

Related Posts