Stowarzyszenia

Z przepisów wynika, że stowarzyszenie jest rodzajem zrzeszenia, które wyróżniają takie cechy jak: trwałość, dobrowolność, samorządność, niezarobkowe cele. W najszerszym znaczeniu przez stowarzyszenie rozumie się dobrowolny i trwały związek grupy osób, powstały w celu realizowanie wspólnych zamierzeń. W odróżnieniu od fundacji, podstawą jego działalności nie jest majątek. Ponadto osoby zakładające stowarzyszenie mają pełną samodzielność w ustalaniu jego programów działania, celów, struktury organizacyjnej pod warunkiem, że jest zgodny z prawem.

W Polsce możliwa jest działalność kabina prysznicowa z hydromasażem dwóch typów stowarzyszeń. Stowarzyszenia zarejestrowane – jest tworzone przez min. 15 osób, zorganizowane w sposób demokratyczny (najwyższą władzą jest zgromadzenie walne), nie jest nastawione na zysk. Stowarzyszenie zarejestrowane działa w oparciu o statut, który określa m.in. nazwę organizacji, jej cele i sposoby ich realizacji, wewnętrzną strukturę, teren działania, prawa i obowiązki członków. Stowarzyszenie zwykłe – zrzesza przynajmniej trzy osoby, nie jest rejestrowane, gdyż wystarczy poinformować organy nadzoru, nie ma osobowości prawnej.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: depilacja laserowa zielona góra

Related Posts