Tworzenie organizacji – motywy

W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie pracą społeczną. Świadczy o tym wciąż rosnąca liczba ochotników, znajdujących zatrudnienie przede wszystkim w organizacjach pozarządowych. Zapotrzebowanie na pracę społeczną nieodłącznie towarzyszy rozwojowi trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe stawiają sobie szczytne idee, wartości determinujące cele, zakres działania, grupy odbiorców a także sposób realizacji tych zadań. Jednak istotą tworzenia każdej organizacji jest dążenie do wspólnego działania na rzecz potrzebujących pomocy jednostek.

Dlatego podstawą działalności wielu organizacji pozarządowych jest praca ludzi, którzy poświęcają swój czas i zdolności dla realizacji celów organizacji. Jest ogromna liczba osób pozytywnie nastawionych do bliźniego, która bezinteresownie chce pomagać i pomaga ludziom. Takimi ludźmi kierują wyższe wartości, empatia i współczucie oraz zainteresowanie losem drugiego człowieka.

Ponad połowa organizacji pozarządowych nie zatrudnia żadnych płatnych pracowników i zdaje się wyłącznie na pomoc wolontariuszy.

Artykuł dzięki:

Related Posts