Motywy organizacji

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przynajmniej raz w roku około czterech milionów ludzi pracuje wolontariacko a prawie połowa Polaków choć raz w życiu podjęła wysiłek bezinteresownej, nieodpłatnej i dobrowolnej pracy na rzecz potrzebujących. Jest to nie tylko sposób na zyskanie taniej czy wręcz bezpłatnej, bardzo efektywnej pomocy społeczności ale przede wszystkim jest to forma budowania świadomego, aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego podstawą działalności wielu organizacji pozarządowych jest praca ludzi, którzy poświęcają usługi tokarskie na automatach swój czas i zdolności dla realizacji celów organizacji. Jest ogromna liczba osób pozytywnie nastawionych do bliźniego, która bezinteresownie chce pomagać i pomaga ludziom. Na całym świecie liczba organizacji jest trudna do oszacowania, bo wciąż powstają nowe idee, w samej Polsce działa ponad trzydzieści trzy tysiące organizacji pozarządowych, które służą interesom społeczeństwa.

Dzięki ich istnieniu praca społeczna zyskuje inny wymiar, przede wszystkim swoistej szkoły obywatelskiej, wspólnej aktywności dążącej do realizacji określonych zadań mających na celu pomoc innym.

Artykuł dzięki:

Related Posts