Różnice

Fundację mogą założyć osoby fizyczne, bez względu na miejsce zamieszkania (Polacy i cudzoziemcy) oraz osoby prawne, mające siedzibę w Polsce albo za granicą. Natomiast stowarzyszenie mogą założyć osoby fizyczne – również cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Fundacja musi mieć ustalony cel społecznie użyteczny, zaś stowarzyszenie, może np. tylko wspierać swoich członków (np. zbieraczy monet, hodowców gołębi) i nie musi mieć celu społecznie użytecznego (np. aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej). rehabilitacje w Poznaniu Fundacja musi mieć kapitał założycielski (fundusz założycielski mogą stanowić pieniądze, nieruchomości). Stowarzyszenie tego kapitału założycielskiego posiadać nie musi.

Fundacja musi dokonywać corocznych sprawozdań i przedkładać je odpowiedniemu ministrowi, stowarzyszenie już nie ma takiej powinności. Fundacja jest bardzo starą instytucją prawną, kształtującą się od czasów średniowiecza, której głównym celem była organizacja wielu zadań niegospodarczych w dziedzinach dobroczynności, nauki, kultury.

Artykuł dzięki:

Related Posts