Funkcje organizacji pozarządowych

Funkcje organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe funkcjonują w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa. Działając na rzecz dobra wspólnego, organizacje pozarządowe kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka. Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne, a zasady ich aktywności na poziomie poszczególnych organizacji i branż kształtują wewnętrzne mechanizmy samoregulacji. Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych warunkują także miejsce, jakie organizacje zajmują w społecznościach lokalnych. Funkcja organizacji pozarządowej to obrana misja, rola, do której realizacji organizacja została powołana. Organizacje monitorują władze publiczne czyli władze państwowe, władze samorządowe oraz prawodawstwo. Pełnią funkcje doradzie i eksperckie, wedding planner przede wszystkim oceniają stan gospodarki i innych dziedzin życia publicznego oraz badanie zachodzących przekształceń społecznych jak również poprawiają jakość stanowionego prawa.

Prowadzą działania edukacyjne - całościowe kampanie informacyjne, akcje skierowane do dzieci i młodzieży i działalność wydawniczą.

Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: Wózki samojezdne AGV

Related Posts