Co to są organizacje pozarządowe?

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to przykład instytucji, których powstawaniem, działaniem i rozwojem zajmują się zarówno teoria ekonomii, socjologii i politologii. Teoria ekonomii w interpretacji wyposażenie sklepów spożywczych działalności organizacji pozarządowych, funkcjonowanie tych organizacji traktuje jako skutek zawodności rynku i państwa w zaspokajaniu ludzkich potrzeb, przede wszystkim w sferze społecznej oraz w realizowaniu dóbr publicznych.

Tak więc dwie podstawowe instytucje gospodarki i systemu montaż okien Gdańsk demokratycznego tj. rynek i państwo, nie zaspokaja potrzeb konsumentów. Stąd miejsce organizacji pozarządowych, których zadaniem jest skompensowanie zawodności rynku i państwa. Organizacje podejmują przede wszystkim działalność uzupełniającą i rozbudowującą działania rządowe. Niejednokrotnie zachęcają rządzących do rozwiązywania aktualnie istotnych problemów społecznych. To organizacje pozarządowe dają pewność, że rozwój gospodarczy wpisuje się w ustrój demokratyczny, kwestie społeczne i środowiskowe co w rezultacie wpływa na podniesienie poziomu jakości życia.

Artykuł dzięki:

Related Posts