ALTUM

ALTUM jest organizacją pozarządową o charakterze niedochodowym działającą na rzecz wspierania rozwoju w różnych dziedzinach życia społecznego. Za najistotniejsze kierunki działań ALTUM uznano stwarzanie warunków społeczno - psychologicznych do optymalnego rozwoju człowieka, aktywizowanie rozwoju przedsiębiorczości implanty trójmiasto i przeciwdziałanie bezrobociu (działanie na rzecz młodzieży bezrobotnej), reagowanie i podejmowanie działań zapobiegających patologiom społecznym (profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży), kształtowanie postaw demokratycznych, postaw tolerancji.

Z czasem organizacja rozbudowała swoją ofertę o projekty z https://passan.com.pl/pol_m_WSZYSTKIE-PRODUKTY_Sznury-181.html zakresu aktywizacji zawodowej oraz innych działań dotyczących rynku pracy. Obecnie tymi projektami objęto województwa: podkarpackie, mazowieckie i bieszczadzkie. Aktualnie Towarzystwo skupia się na trzech dziedzinach: przedsiębiorczości i doradztwie, profilaktyce społecznej oraz aktywizacji zawodowej. Zespół ALTUM ma doświadczenie i kwalifikacje do pracy szkoleniowej, przy wdrażaniu projektów, a także do pracy z bezrobotnymi.

Jako że współdziałanie z innymi partnerami stanowi istotny element strategii działania Stowarzyszenia, ta sfera aktywności jest bardzo rozwinięta.

Artykuł dzięki:

Related Posts