Wolontariusz – kto to taki?

Każdy może ofiarować swoją pomoc i umiejętności deklarując  pisemnie jaki czas pracy i jaki rodzaj pomocy może wolontariusz zaproponować a fundacja zaplanuje wspólnie z wolontariuszem najdogodniejszą formę i czas współpracy w formie pisemnego porozumienia z  fundacją. Fundacja na prośbę  wolontariusza w trakcie lub po zakończeniu wolontariatu wydaje pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz https://zarabiajwavon.pl/ile-zarabia-konsultantka-avon/ robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie.

Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy. W każdym momencie wolontariusz może zakończyć współpracę z fundacją prosimy jednak wcześniej poinformować o planach zakończenia współpracy ze względu na organizację pracy wolontariuszy i fundacji.  Fundacja  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania wolontariatu na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.

Artykuł dzięki:

Related Posts