Roznice

Roznice

Fundację mogą założyć osoby fizyczne, bez względu na miejsce zamieszkania (Polacy icudzoziemcy) oraz osoby prawne, mające siedzibę w Polsce albo za granicą. Natomiast epo-serwis.pl/serwis_opon.php stowarzyszenie mogą założyć osoby fizyczne – również cudzoziemcy mieszkający w Polsce.prywatny stomatolog Bytom Fundacja musi mieć ustalony cel społecznie użyteczny, zaś stowarzyszenie, może np. tylko wspierać swoich członków (np. zbieraczy monet, hodowców gołębi) i nie musi mieć celu społecznie użytecznego (np. aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej). Fundacja musi mieć kapitał założycielski (fundusz założycielski mogą stanowić pieniądze, nieruchomości). Stowarzyszenie tego kapitału założycielskiego posiadać nie musi.

Fundacja musi dokonywać corocznych sprawozdań i przedkładać je odpowiedniemu ministrowi, stowarzyszenie już nie ma takiej powinności. Fundacja jest bardzo starą instytucją prawną, kształtującą się od czasów średniowiecza, której głównym celem była organizacja wielu zadań niegospodarczych w dziedzinach dobroczynności, nauki, kultury.

Artykuł dzięki: Program treningowy online