Spoleczne organizacje

Spoleczne organizacje

Spoleczne organizacje

Społeczne organizacje pozarządowe działają na rzecz osób biednych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Walczą z marginalizacją życia rodzinnego i społecznego albowiem to, jak funkcjonują rodziny wpływa na obraz całego społeczeństwa. Społeczne organizacje są to najczęściej organizacje prywatne, strukturalnie niezależne od państwa, formalnie zorganizowane, nie posiadające zysku do podziału, działają samorządnie dla dobra wspólnego, korzystają z ochotniczego, społecznego uczestnictwa.żel ginekologiczny Ich cechą charakterystyczną jest innowacyjność i elastyczność, zaś domeną - wspieranie społeczności między innymi poprzez ochronę interesów mniejszości, zapewnienie usług, którymi nie zajmują się pozostałe sektory, pośredniczenie pomiędzy rządem i obywatelem. Organizacje pozarządowe według standardów Wspólnot Europejskich maglownice Wrocław nie wchodzą w skład żadnych struktur władz administracji państwowej, rządowej lub samorządowej.

Nie są również finansowane stale z budżetu państwa (pozycja budżetu), co nie wyklucza jednorazowych dotacji. Nie są również organizacjami politycznymi, religijnymi, gospodarczymi, związkami pracowników ipracodawców, jak również nie działają pod stałą kontrolą tego typu organizacji.

Artykuł dzięki: