III sektor co to takiego?

III sektor co to takiego?

III sektor co to takiego?

Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu http://zid.pl/konserwacje-i-serwis/ od biznesu a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym a nie prywatnym.okna aluminiowe drewniane Zielona Góra Często organizacje pozarządowe nazywa się trzecim sektorem. Określenie to na­wiązuje do podziału dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Stąd obok instytucji państwa - administracji publicznej (sektora państwowego – pierwszego sektora), jak również podmiotów nastawionych na zysk – biznesu (sektora prywatnego – drugiego sektora) działają organizacje, które ani nie są nastawione na zysk (tzw.

organizacje non-profit), ani nie stanowią części struktury państwa – wobec tego są trzecim sektorem. Jeśli chodzi o podmioty tworzące trzeci sektor, najczęściej (w dokumentach administracji państwowej), używa się terminu „organizacje pozarządowe”. III sektor jest bardzo zróżnicowany inależą do niego podmioty mające różne formy prawne. Do tak zdefiniowanego trzeciego sektora, poza stowarzyszeniami i fundacjami należą też inne podmioty takie, jak związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, czy zawodowego.

Artykuł dzięki: telewizja internet Rumia