Wolontariusz - kto to taki?

Wolontariusz - kto to taki?

Wolontariusz – kto to taki?

Każdy może ofiarować swoją pomoc i umiejętności deklarując pisemnie jaki czas pracy i jaki rodzaj pomocy może wolontariusz zaproponować a fundacja zaplanuje wspólnie z wolontariuszem najdogodniejszą formę i czas współpracy w formie pisemnego porozumienia z fundacją. Fundacja na prośbę wolontariusza w trakcie lub po zakończeniu wolontariatu wydaje pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie.wiadomości Puck

Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy. W każdym momencie wolontariusz może zakończyć współpracę z fundacją prosimy jednak wcześniej poinformować o planach zakończenia współpracy ze względu na organizację pracy regeneracja pomp wtryskowych wolontariuszy i fundacji. Fundacja zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania wolontariatu na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.

Artykuł dzięki: Refraktometr